Om Webbutskottet


Webbutskottet ansvarar för funktionaliteten av datateknologsektionens webbplats och flera av dess tjänster. Förutom att se till att dessa tjänster är i drift, arbetar vi också med utveckling av ny funktionalitet som ämnar gagna sektionens medlemmar och verksamhet i stort.

Om du tycker att någon funktionalitet saknas på våra tjänster, att något som inte fungerar som det ska, eller om du har frågor om utskottet, kontakt oss.

Vad utskottet inte gör


Utskottet ansvarar för många tjänster, men det är flera områden vi inte ansvarar för. Vi ansvarar inte för: